[gtranslate]

Boekhouder voor Heemskerk en omstreken

06 1393 6399

Foto door René Nijman
Websites ZZP’ers
ZZP Nieuwsbrief

Belastingtips en trucs voor de ZZP'er. Meld u nu aan voor de ZZP Nieuwsbrief.

Uw e-mailadres:

Boekhouder Heemskerk
[wpgmza id="1"]

Posts Tagged ‘mkb’

Wat is de MKB-winstvrijstelling voor de ZZP’er

De MKB-winstvrijstelling houdt in dat van uw winst 12% van de winst mag worden afgetrokken. Dit is de winst minus de fiscale aftrekposten (zelfstandigen-, starters-, meewerk- en investeringsaftrek). De MKB-winstvrijstelling verlaagt dus het bedrag waarover u belasting verschuldigd bent. Om de vrijstelling toe te passen hoeft u sinds 2010 niet meer aan het urencriterium te voldoen (zie ook zelfstandigenaftrek).

 

Let op: indien u verlies heeft wordt de MKB-winstvrijstelling positief.

Nieuws: Krediet voor MKB wordt verruimd

De garantieregelingen voor het bedrijfsleven worden uitgebreid en opengesteld voor meer vormen van kredietverlening. De borgstellingsregeling voor het MKB (BMKB) wordt opengesteld voor alternatieve financiers, zoals oud-ondernemers en vermogende beleggers. Ook wordt het budget verhoogd van 700 miljoen euro naar 1 miljard euro. Dit blijkt uit een brief die minister Verhagen naar de Tweede Kamer heeft gestuurd, las Boekhouder Heemskerk

Na aanleiding van een aantal onderzoeken komt minister Verhagen met een aantal nieuwe maatregelen ten aan zien van bedrijfsfinanciering. Allereerst wordt borgstellingsbudget voor het MKB met hulp van het Europees Investeringsfonds (EIF) in de jaren 2012 en 2013 verhoogd tot 1 miljard euro.

De Garantie Ondernemingsfinanciering wordt verlengd tot eind 2013. Nieuw aanbod van MKB financiering wordt gestimuleerd.

Zo kunnen niet-banken binnen het BMKB financiering aan het MKB verstrekken. Wel moeten deze partijen over een financieringsproces en –organisatie beschikken die kwalitatief zodanig is dat de kosten en risico’s voor de staat niet toenemen. Ten aanzien van voorlichting en informatie worden ook een aantal maatregelen genomen.

Zo wordt Ondernemerskredietdesk (OKD) omgezet in een centraal informatiepunt op het gebied van bedrijfsfinanciering. Dit informatiepunt is ondernemers behulpzaam het zoeken naar de juiste financiering en financier. Ook komt een voorlichtingscampagne

in aansluiting op de ondernemersdagen en ondernemerscongressen die in 2012 worden georganiseerd. Momenteel worden de mogelijkheden op het gebied van crowdfunding onderzocht.

Door crowdfunding krijgt men via een platform op internet toegang tot meerdere investeerders die bereid zijn ondernemers te ondersteunen in de vorm van kennis of vermogen. Onderling worden de voorwaarden opgesteld op een wijze die voor beide partijen acceptabel is en de deal kan rondgemaakt worden. Inmiddels zijn al een aantal crowdfundingplatforms in Nederland actief.

ZZP’er kijgt meer overheidsopdrachten

ZZP’ers en MKB’ers krijgen meer kans op een overheidsopdracht. Bij aanbestedingen worden minder en heldere regels gesteld, blijkt uit het goedgekeurde wetsvoorstel Aanbesteden.

Read the rest of this entry »

ZZP’er kijgt meer overheidsopdrachten

ZZP’ers en MKB’ers krijgen meer kans op een overheidsopdracht. Bij aanbestedingen worden minder en heldere regels gesteld, blijkt uit het goedgekeurde wetsvoorstel Aanbesteden.

Read the rest of this entry »

Interim boekhouder Heemskerk

Boekhouder Heemskerk is ook in te huren voor een tijdelijke boekhoud opdracht. Bij ziekte, zwangerschapsverlof of tijdelijke afwezigheid van uw boekhouder kunt u de boekhouder Heemskerk inhuren. Dit geldt voor boekhoud klussen in de regio Heemskerk, Amsterdam, IJmuiden, Heemskerk tot Heemskerk.

Read the rest of this entry »

VAR-wuo als extra aftrekpost

Welke soort VAR is gunstig voor de zzp’er?

De VAR winst uit onderneming (VAR-wuo)

Als in de Verklaring arbeidsrelatie (VAR) staat dat De Belastingdienst uw resultaat aanmerkt als winst uit onderneming, dan hebben u en uw opdrachtgever allebei voordeel: U komt als u meer dan 1225 uur per jaar aan uw onderneming werkt en meer dan drie verschillende opdrachtgevers heeft in aanmerking voor drie extra aftrekposten op de te betalen Inkomstenbelasting:

Read the rest of this entry »

Aanpassing belasting 2010 voor zzp’er

In 2010 zal er voor de zzp’er het een en ander veranderen op bleastinggebied. Hier volgen de belangrijkste wijzigingen voor de zzp’er

Read the rest of this entry »

Overheid te laat: meld het!

MKB-Nederland wil te laat betalen door de overheid aan de kaak stellen bij de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa). Daarom heeft de ondernemersorganisatie het meldpunt www.snellerbetalen.nl in het leven geroepen. Ondernemers kunnen hier hun beklag doen.

Read the rest of this entry »

MKB’er reageer snel voor WGA

DE  MKB ‘er rmoet snel in actie komen als u met ingang van 1 januari 2010 eigenrisicodrager voor de Regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) wilt worden. De aanvraag moet uiterlijk aanstaande donderdag (1 oktober 2009) bij de Belastingdienst binnen zijn.

Read the rest of this entry »

Antwoordvoorbedrijven.nl helpt zzp’er

Vanaf vandaag kan de zzp’er per branche alle informatie over wijzigingen in wet- en regelgeving, vergunningen en subsidies vinden op de site Antwoordvoorbedrijven.nl. Dit maakte staatssecretaris Jan Kees de Jager bekend.

 De informatie is opgenomen in 62 zogenoemde branchewijzers. ‘Een zzp’er kan zo in 1 oogopslag zien met welke regels hij te maken heeft in zijn branche. Met deze overzichtelijke indeling nemen we veel irritaties weg bij ondernemers’, aldus De Jager.

Tijdens een bijeenkomst met ondernemers op 22 september presenteerde De Jager de nieuwe website. Samen met Bernard Wientjes van VNO-NCW en Loek Hermans van MKB Nederland ging de staatssecretaris in gesprek met ondernemers over het verminderen van de regeldruk. ‘Deze bijeenkomst geeft mij de kans om te laten zien dat dit kabinet de aanpak van regeldruk serieus neemt’, aldus De Jager.

Meer informatie over het verminderen van regeldruk leest u op de site van het ministerie van Financiën.