[gtranslate]

Boekhouder voor Heemskerk en omstreken

06 1393 6399

Foto door René Nijman
Websites ZZP’ers
ZZP Nieuwsbrief

Belastingtips en trucs voor de ZZP'er. Meld u nu aan voor de ZZP Nieuwsbrief.

Uw e-mailadres:

Boekhouder Heemskerk
[wpgmza id="1"]

Archive for the ‘Administratie’ Category

Belastingdienst soepeler met uitstelregeling

De Belastingdienst heeft belangrijke versoepelingen aangekondigd voor opname in de uitstelregeling.

Read the rest of this entry »

UWV-fraude zzp’er

Een 54 jarige ZZP’er uit Wanneperveen is veroordeeld tot een werkstraf van 220 uur omdat hij een bedrijf was gestart met behoud van uitkering. De man had de regeling van het UWV niet goed begrepen en keurig alle daadwerkelijke gefactureerde uren bij klanten aan het UWV gemeld zodat deze van zijn uitkering konden worden afgetrokken.

Daarbij had de ondernemer niet de overige uren gemeld die hij nodig was voor het voeren van zijn bedrijf. Wel had de ondernemer deze uren opgegeven bij de Belastingdienst zodat de man recht had op zelfstandigenaftrek. De vergelijking van het urenaantal tussen het UWV en de Belastingdienst leverde een verschil op, wat uiteindelijk leidde tot de veroordeling.

De verdachte man heeft bij de rechtbank geprobeerd duidelijk te maken dat hij ter goeder trouw handelde en de regeling van het UWV niet goed had begrepen. De rechtbank was daar ongevoelig voor en veroordeelde de man tot een voorwaardelijke werkstraf van 220 uur en het terugbetalen van het teveel aan ontvangen uitkering.

boekhouder amsterdam

Laag BTW-tarief op boeken

De Europese BTW-richtlijn voor wat betreft de toepassing van het lage BTW-tarief van 6 procent is met ingang van 1 juli 2009 gewijzigd. Kort gezegd komt het erop neer dat de Ecofin Raad akkoord is gegaan met het verruimen van de toepassing van de verlaagde BTW-tarieven. De richtlijn biedt nu ook de mogelijkheid voor een gelijke behandeling van de levering (en de verhuur) van boeken op schrift en andere dan papieren fysieke dragers waarop de inhoud van een boek is aangebracht.

Read the rest of this entry »

Overheidswebsite voor zzp’er

Een zzp-website voor bedrijven helpt zzp’er smet vragen over wetten, regelgeving, vergunningen en subsidies.

Read the rest of this entry »

Startende zzp’er op markt krijgt coach

Startende zzp’ers die als marktkooplui werken, krijgen binnenkort begeleiding bij het opzetten van hun zaak. Gepensioneerde ondernemers en adviseurs van de Kamer van Koophandel en de Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel (CVAH) gaan 150 tot 200 starters per jaar coachen.

Read the rest of this entry »

ZZP promotiedagen in Groningen

Naar verwachting zal het aantal ZZP’ers (Zelfstandige Zonder Personeel) de komende jaren sterk stijgen. Het is een ontwikkeling die kansen biedt, maar ook veel vragen oproept bij deze grote groep nieuwe ondernemers. Vragen over bijvoorbeeld de administratie, verzekeringen, financieringen, acquisitie, huisvesting, maar ook over het ondernemen zelf. Veel bedrijven springen hier inmiddels op in en bieden producten aan die op ZZP ‘ers zijn gericht.

Read the rest of this entry »

Fiscus kritisch op uitstel

Vanaf volgend jaar wil de fiscus de uitstelregeling verscherpen voor de miljoen belastingplichtigen die via een adviseur (bv de Boekhouder Heemskerk)aangifte doen. Wie de belastingaangifte in drie jaar tijd twee keer te laat indient, krijgt geen uitstel meer.

 

In de huidige regeling is het zo dat als u een belastingadviseur inschakelt, u vrijwel altijd uitstel krijgt. Toch doen de meeste belastingplichtigen alsnog te laat aangifte. Recent heeft de belastingdienst 400 duizend aanmaningen moeten sturen voor het belastingjaar 2007.

Regels
De fiscus wil de regels aanscherpen om de uitstelregeling werkbaar te houden. Vanaf 2010 geldt de regeling dat u geen uitstel meer krijgt indien u in drie jaar tijd twee keer te laat aangifte heeft gedaan. Het Register Belastingadviseurs pleit nog wel voor een overgangsregeling van een of twee jaar.

Let op!
Indien u uw belastingaangifte door een adviseur laat doen en hij standaard uitstel aanvraagt, dan moet u vanaf volgend jaar de aangifte wel op tijd inleveren. Als u in drie jaar tijd twee keer te laat aangifte doet, verliest u uw recht op uitstel.

Auto van de zaak duurder in 2011

Per 1 januari 2011 wordt het rijden in een auto van de zaak fors duurder. Dat komt omdat de bijtelling voor het privé-gebruik van de auto vanaf die datum ook als premieloon voor de werknemersverzekeringen wordt beschouwd.

 

Dat staat in het wetsvoorstel Uniformering loonbegrip dat staatssecretaris De Jager (Financiën) onlangs bij de Tweede Kamer heeft ingediend. Thans vormt de bijtelling voor het privé-gebruik van de auto loon voor de loonbelasting/premie volksverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (hierna: ZVW) maar niet voor de premies werknemersverzekeringen.

boekhouder amsterdam

Antwoordvoorbedrijven.nl helpt zzp’er

Vanaf vandaag kan de zzp’er per branche alle informatie over wijzigingen in wet- en regelgeving, vergunningen en subsidies vinden op de site Antwoordvoorbedrijven.nl. Dit maakte staatssecretaris Jan Kees de Jager bekend.

 De informatie is opgenomen in 62 zogenoemde branchewijzers. ‘Een zzp’er kan zo in 1 oogopslag zien met welke regels hij te maken heeft in zijn branche. Met deze overzichtelijke indeling nemen we veel irritaties weg bij ondernemers’, aldus De Jager.

Tijdens een bijeenkomst met ondernemers op 22 september presenteerde De Jager de nieuwe website. Samen met Bernard Wientjes van VNO-NCW en Loek Hermans van MKB Nederland ging de staatssecretaris in gesprek met ondernemers over het verminderen van de regeldruk. ‘Deze bijeenkomst geeft mij de kans om te laten zien dat dit kabinet de aanpak van regeldruk serieus neemt’, aldus De Jager.

Meer informatie over het verminderen van regeldruk leest u op de site van het ministerie van Financiën.

Fiscus kritisch op uitstelregel

Vanaf volgend jaar wil de fiscus de uitstelregeling verscherpen voor de miljoen belastingplichtigen die via een adviseur (bv de Boekhouder Heemskerk)aangifte doen. Wie de belastingaangifte in drie jaar tijd twee keer te laat indient, krijgt geen uitstel meer.

Read the rest of this entry »